.
  • English
  • Tagalog

Magrefer ng kaibigan

Sabihin sa iyong pamilya at mga kaibigan tungkol sa amin at maaari kang makakuha ng $5,000!

Mayroon ka bang kaibigan o kapamilya na naghahanap upang magtayo ng sariling bahay?

Alam mo ba kung mag-refer ka ng isang kaibigan o kapamilya sa Mr Pinoy Property at magpapatuloy silang magtayo sa tulong namin – makakatanggap ka ng $5,000.

At walang limitasyon sa bilang ng mga kaibigan na maaari mong irefer sa amin!

Makipag-ugnayan lamang sa amin at ipasa ang mga detalye ng iyong kaibigan at kung magpapatuloy sila magbuild sa amin ay makakatanggap ka ng $ 5,000 na dederetso sa iyong bank account sa slabsdown.

Ikaw ba ang susunod makakuha ng $5,000?

Sama-sama nating itayo ang ating hinaharap