.
  • English
  • Tagalog

Terms and Conditions

Mag-refer ng kaibigan at posibleng makatanggap ng $5000

Ang naangkop na referral ay babayaran sa slabsdown matapos magsettle ng may ari. Ang halaga ay non-transferable, hindi rin inaalok kasabay ng anumang iba pang promotional offer at ipapalit sa anumang nakaraang promotional offers.

Ang offer ay valid hanggang 31 December 2019. Ang referral ay sasailalim sa pagsusuri at maaaring magbago ng walang abiso

The Builder reserves the right to terminate the rebate payment at any time if there is a breach of an HIA Building Contract by the contracted New Client or a progress payment under the Building Contract is not made.

If the price hold period as per the Preliminary Works Contract (Annexure E) and HIA Building Contract (General Conditions, Item 6) is exceeded, the validity of the payment is at the discretion of the Builder. The Builder reserves the right to vary the terms and conditions of the offer at its absolute discretion. BC 10805.